Hoe kunnen crypto's de wereld veranderen?

Dat banken meer kwaad dan goed doen, daar is iedereen het intussen over eens.
Maar wat is het alternatief?
Cryptocurrencies kunnen macht weghalen bij de instituten en waarde terugbrengen waar ze hoort: bij ons allemaal.

Waarom kunnen we de banken niet meer vertrouwen?

In de loop der tijden zijn banken veranderd van goedbedoelende instituten naar op winstmaximalisatie gerichte mastodonten die met effectieve waarde niks meer te maken hebben.
De ene crisis volgt de andere op en alle belangen zijn zodanig verstrengeld dat banken onbeschaamd overheidssteun vragen én krijgen om hun voortbestaan te garanderen.

Lees het volledige boekje hier:

Wat is het probleem met standaard valuta als de dollar en de euro?

Oorspronkelijk waren papiergeld en munten een praktische oplossing om een ruilmiddel in te voeren waarover geen discussie mogelijk was.
Geen zilverlingen of bronzen munten van een bepaald grammage meer, maar gestandaardiseerde briefjes en geldstukken met een vaste waarde.
In één klap was de weegschaal als handelsintrument voorbijgestreefd.
Nationale Banken verbonden zich er oorspronkelijk toe om diezelfde waarde in goud in de kluis te bewaren.
Iedereen kon op gelijk welk moment de waarde van zijn geld in goud opvragen.

Na de eerste Wereldoorlog drukten overheden echter massaal geld bij in een poging hun failliete systeem nieuw leven in te blazen.
Veel meer dan er effectieve goudwaarde tegenover stond.
Een interessant boekje van Murray N. Rothbard analyseerde al in 1963 het effect van dit 'verlaten van the gold standard'.
Door de 'gouden standaard' los te laten, ontstaan tal van nieuwe fenomenen.
Rothbard gebruikt zelf een metafoor rond 'peren' om de verschillende effecten tastbaar te maken.
Als je ineens een veel grotere hoeveelheid peren in een samenleving beschikbaar maakt, terwijl alle andere zaken gelijk blijven, worden deze dus goedkoper aangeboden.

Mensen hebben nu de keuze wat ze doen.

Ze kunnen:
1. meer peren eten
2. evenveel peren eten maar daarnaast nog andere lekkernijen kopen
3. evenveel peren eten en het restbedrag sparen for a rainy day
4. geen peren meer eten en het hele bedrag dat vroeger naar peren ging sparen

Helaas geldt dat niet exact hetzelfde voor geld. Meer geld affecteert niet ieders leven op dezelfde manier als meer peren.
Om te beginnen wordt het nieuwe geld niet meteen gelijkmatig over de hele maatschappij verdeeld. Als iedereen op dag 1 één money heeft en op dag 2 twee moneys verandert er namelijk niks, behalve dat alles zeer snel dubbel zo duur wordt.

De overheid beslist daarom in welke sectoren het geld wordt geïnjecteerd.
Dit zorgt vaak voor tewerkstelling, maar ook voor stijgende prijzen in die sectoren. Dit werkt ontwrichtend omdat niemand nog de échte waarde kan voorspellen én er een kunstmatige 'boom' ontstaat, die andere sectoren verarmt.
Deze lijken plots trager te groeien in vergelijking met de kunstmatig opgepompte sector(en), waardoor er minder tijd en geld in wordt geïnvesteerd, hoewel hun fundament eigenlijk sterker is.
Na elke boom volgt daarom een periode van recessie waarin elke sector weer zijn effectieve waarde inneemt en de waarde van geld weer correct wordt gepercipieerd. Overheden hebben dus zeer veel impact op ons dagdagelijkse leven door te spelen met inflatie en deflatie.

We hoeven dit niet zomaar te accepteren!

Het geniale 'Basta' probeerde zijn belastingsgeld terug te vorderen door

1. Aandelen te kopen en de aandeelhoudersvergadering bij te wonen:

2. Het heft in eigen handen te nemen:

3. Hun toevlucht te nemen tot even louche kredietverleners op de particuliere markt:

Maar het antwoord ligt volgens ons elders: in het resoluut verlaten van dit corrupte en zelfverklaard failliete systeem en het heft weer in eigen handen te nemen: met het 24/7 gebruik van een alternatief monetair systeem: de gedecentraliseerde cryptocurrencies.